Amsterdam

Novotel - Convention Centre

12 december 2019

€ 695 - 6 punten

Tijden

9.30 - 17.15 uur

75 plaatsen

Nationaal FRAND symposium

Op 12 december 2019 vindt in Amsterdam het eerste grote FRAND Symposium plaats, met het thema
De stand van zaken vanuit Nederlands, Duits en Engels perspectief

Naast een aantal Nederlandse sprekers komen ook een aantal buitenlandse sprekers naar Amsterdam over dit belangrijke onderwerp te spreken. De insteek is dan ook hoogwaardige en verdiepende lezingen en discussies die ertoe doen.  

Tijdens dit FRAND-congres wordt de stand van de huidige jurisprudentie besproken vanuit zowel een Nederlands, Duits als Engels perspectief.
Ook komt aan de orde hoe de rechtspraktijk vanuit deze verschillende nationale perspectieven tot oplossingen zou kunnen komen voor de problemen die in elke SEP-zaak waar een FRAND-verweer is opgevoerd.

Dit congres is bedoeld voor juristen en octrooigemachtigden met ervaring op het gebied van octrooiprocedures en gaat uit van een basiskennisniveau van standaardisatie, SEP litigation en FRAND.

Onder de kop Programma treft u alle informatie over de sprekers en lezingen aan. 

 

Nationaal FRAND symposium
 

 SEP en FRAND: een verdeeld beeld

SEP en FRAND: een verdeeld beeld

Op 10 mei 2019 wees het hof Den Haag een belangwekkend arrest in de zaak van Philips tegen Asus. In deze zaak werd naast het technische deel ook beslist op het FRAND-verweer en de daarmee samenhangende reconventionele vorderingen die Asus had ingesteld. Het hof oordeelde dat Asus zich schuldig maakte aan hold-out. Op 2 juli jl. oordeelde het hof onder meer dat ook Wiko een unwilling licensee was die door Philips in rechte mocht worden betrokken. Het hof week daarbij af van de oordelen van de Duitse rechter in dezelfde zaak.

Sinds het Huawei/ZTE arrest van het HvJ EU van 16 juli 2015 laat de Duitse, Engelse en nu ook Nederlandse rechtspraak een zeer verdeeld beeld zien van hoe in octrooi-inbreukprocedures moet worden omgegaan met standaard essentiële octrooien (SEP’s) en gevoerde FRAND verweren. De rechtsregels van Huawei/ZTE worden door de verschillende nationale rechters niet alleen anders uitgelegd, maar ook in dezelfde zaken tussen dezelfde partijen komen de rechters tot tegenovergestelde uitkomsten. Deze rechtsonzekerheid is onwenselijk en bevordert dat het aantal rechtszaken alleen maar zal toenemen.